BG 
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - ЕЛПИДА, ПОЧАСОВО ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ, БОЛНИ И САМОТНИ ХОРА
 

Представяне:

Агенция Елпида се нагърби с трудната задача да помага на хората, способни или неспособни да се обслужват самостоятелно - възрастни, болни и самотни хора.

Агенцията за социални услуги предлага почасово гледане, грижа за здравето, пълноценно хранене, почистване на домовете.

Приносът на Elpida се състои в предлагането на нов модел на обслужване - с високи изисквания към човешкия фактор и взаимоотношенията.

Гарантира се адекватна асистенция – индивидуална помощ, поддържане на хигиена, дневно наблюдение.

Елпида разполага и с дом за възрастни хора, предназначен за временно или постоянно настаняване на хора, които не могат да бъдат обслужвани в собствените си домове или дневните центрове.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Офис на Агенция Елпида:
ул./бул. Леонардо да Винчи   №74
квартал/ж.к.: център
населено място: Пловдив
област: Пловдив
телефон: 032 26 63 57
мобилен телефон: 0894 69 09 92
e-mail: agencia_elpida@abv.bg