BG 
ЛОКАТОР-К ООД, СЕРВИЗ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА - СОФИЯ
     
  Локатор-К ООД е надежден партньор по отношение осигуряване и поддръжката на измервателна апаратура. Локатор предлага:

• Кабелоизмервателни лаборатории за ниско, средно и високо напрежение

• Кабелотърсачна и кабелоизмервателна техника – трасиращи устройства/ локатори, георадари, ударно-импулсни генератори, прогарящи устройства, аудио честотни генератори, рефлектомери (TDR), VLF тест системи, локатори на частични разряди, уреди за точна локализация мястото на повреди, прибори за разпознаване на кабел сред сноп от кабели
• Апаратура за изпитване на трансформатори, мотори, генератори, релета и прекъсвачи като - измерители на диелектрична якост и тангенс делта, коефицент на трансформация, загуби, съпротивление на намотки, съпротивление на изолация, детектори на частични разряди, термовизионни камери, монитори и анализатори на газове разтворени в трансформаторни масла, товарни устройства и др.

• AC/DC ВН изпитателни прибори (кенотрони, VLF, резонансни изпитатели, мегери)
• Пълен набор апарати и системи за анализ на токопреносни мрежи и съоръжения
• Лични предпазни средства
• Термовизионни камери и измерители на топлопреминаване и загуба на топлина (к-метри)

• Осцилоскопи, мултископи, калибратори, клещови измерители, мултиметри, VDE тестери, измерители контур фаза-фаза, фаза-нула, земно съпртовление, дефектно-токови защити, измерители на мощност и фактор на мощността, RLC измервателни мостове, веригопроверители, лабораторни захранвания, тахометри, стробоскопи

• Термометри (контактни и инфрачервени), анемометри, влагомери, шумомери, луксомери, виброметри, измерители на електро-магнитни полета, измерители на запрашеност, дебеломери, твърдомери

• Преносими и стационарни газоанализатори
• Преносими и стационарни дебитомери
• Апаратура за контрол на съобщителни кабелни мрежи

Чрез Локатор К ООД Ваши партньори ще бъдат фирми като Intereng, Haefely, Tettex, Hipotronics, Neumann Elektrotechnik, High Voltage, Vanguard Instruments, High Voltage Diagnostics и др.

 
         
 
Сервизен център на Локатор К ООД
ул./бул. Луи Айер
квартал/ж.к.: Гоце Делчев
бл.  259,  вх.  Ж,  (Сервиз за изм. апаратура - Локатор К)
населено място: София
област: София - град
телефон: 02 962 18 81
факс: 02 962 18 81
e-mail: lokator@dir.bg
 
 

Copyright © 2006-2015 - Бизнес каталог ИнфоЖокер

Следвайте ни в Google+ТуитърФейсбук

В каталог ИнфоЖокер публикуваме информация за над 50 000 фирми. Желанието ни е да актуализираме многократно повече и предоставим целия бизнес в България на едно място, но честите промени във фирмите като смяна на адреси, телефони и имейли, изгубени домейни, липса на качествени сайтове, закриване на фирми и др. фактори, не позволяват това. Съществуват и други подобни информационни каталози, източници на инфо за фирми, които се афишират с имена - Бизнес каталог, български справочник, европейски портал, директория, фирмени страници, най-най или първият еди-какво си, но Вие търсете качеството на информацията и ефективността на интернет рекламата и ще имате успех.


Интернет страницата е изработена от www.it-advanced.com