ВИРТУАЛЕН ОФИС - ВИРТУАЛEН АСИСТЕНТ - VIRTUAL ASSISTANT - ОНЛАЙН ОФИС УСЛУГИ -  - Специални бизнес услуги - Услуги - административни и правни
www.officebg.net

Виртуален офис - Виртуални офис услуги - Аутсорсинг

  В сегашната икономическа обстановка всички фирми се стремят към намаляване или оптимизиране на разходите. Важно решение за всяка от тях, която иска да оцелее на пазара, е възлагането на определени услуги на външни изпълнители, напр. администрация и заплати, ИТ услуги, подбор на човешките ресурси, счетоводни услуги и др.

  Защо виртуалните офис услуги са важни за намаляване на разходите?

  Някои от основните причини са:

  Намаляване на разходите за персонал

Ние можем да вършим всичко, от което имате нужда    - За да се осигури гладкото функциониране на фирмата е необходимо да се наеме персонал - администрация, ИТ, ТРЗ, счетоводител и т.н., който да бъде готов да си върши работата и да бъде добре заплатен, при това да е квалифициран, за да е полезен за Вас. Това са разходи, които могат да бъдат изключени от самото начало, ако решите да поверите тези услуги на нас.

    - Липсата на проекти и поръчки изисква от работодателите да държат служителите си в режим на готовност, което запазва разходите и не води до печалба, а до загуби.

    - Когато един от служителите е в отпуск по болест или почивка и вече не е на разположение единственото, което може да се направи е да се прехвърлят на друг неговите отговорности. Това води и до допълнителни разходи, а и рискът работата да не бъде свършена добре е много висок!

  Намаляване на административните разходи

  Наемането и поддържане на ефективен екип включва не само разходи, свързани със заплатите, но също така и разходи за:
    - наем
    - комунални услуги - газ, светлина, електричество
    - комуникации - телефон, интернет
    - хранене - вода, кафе и др.
    - мебели - бюра, столове, етажерки и т.н.
    - консумативи - хартия, канцеларски материали и т.н.
    - компютър - в допълнение с лицензи за различни програми, включително Windows, Office, софтуер за счетоводство и заплати, ИТ поддръжка и др.
    - услуги по почистване и т.н.

  Намирането на външен изпълнител за тези услуги намалява или дори напълно елеминира тези разходи!

  И така:

  * Управителите могат да се концентрират върху основните дейности на компанията!
  * Намалява се риска от неправилно и недостатъчно бързо свършена работа, което би довело от своя страна до загуби и пропуснати ползи за фирмата!
  * Не са необходими повече инвестиции в софтуерни продукти и техника, тъй като ние сме отговорни за тези допълнителни разходи!
  * Отпадат задълженията на работодателя да внася осигуровки, застраховки и други!

  Ето защо създадохме Виртуален Офис България - Иновация в помощ на бизнеса!
  Разработихме и предлагаме набор от услуги, с които ще спестявате средно 60% разходи за персонал, осигуровки и консумативи.
Вие ще имате квалифицирана виртуална секретарка  Възползвайте се от възможността да имате изрядно водена кореспонденция и архив, перфектно подготвени договори, прилежно организирани срещи, професионално водена рекламна кампания, съвременна IT поддъжка и т.н.
  Вашият Виртуален Офис ще има винаги любезна и добре обучена секретарка, авторитетен офис мениджър, бързореагиращ ИТ специалист, графичен дизайнер с модерен нюх, компетентен специалист ТРЗ и личен състав и т.н.

  Виртуален Офис е Вашето единственото решение за оцеляване през настоящата икономическа криза. Ние сме и единственото решение за фирми, които наистина искат да вложат средства и енергия в основните си дейности, като оставят в ръцете на Експерти цялата административна и техническа офис дейност.


  Ако и Вие искате да бъдете модерен ръководител и шеф на перфектен екип, тогава сте попаднали на точното място. Ние ще изслушаме Вашите изисквания и ще превърнем бизнеса Ви в добре смазана машина за пари.

 

И не забравяйте:
Големите промени започват с малки стъпки. Бъдете разумни в безумното време!


VIRTUAL ASSISTANT - ОНЛАЙН ОФИС УСЛУГИ
Услуги - административни и правни - Специални бизнес услуги