www.herz.bg

Херц Арматура - представител на Herz за България

  Всяка година милиони вентили с марката HERZ, се произвеждат и инсталират в безброй сгради по света. Монтирани веднъж, Herz вентилите работят безотказно дълги години, без да се налага поддръжка или обслужващи дейности. В апартаменти и офиси, училища и детски градини, замъци и палати, където и да са инсталирани, те осигуряват отоплителен комфорт.
  Качеството, дизайнът, благоприятното ценово съотношение, ефективните технически решения, както и подкрепата, които се предлагат на клиенти и партньори, оказват решаваща роля за избора на вентилите.
  Точно 110 години компанията Herz Armaturen, която действа международно от седалището във Виена - Австрия, предлага стабилност, сигурност и последователност, чрез ясно определена фирмена концепция, добре представен и качествен мениджмънт, компетентни и мотивирани служители и истински личен контакт на всички нива.
  Целта е да се постигне най-високо ниво на износоустойчивост, надеждност и оптималност на енергийния разход. В тази връзка Херц Арматура извършва непрекъснато тестване в собствените си лаборатории. Цялостният процес на развитие е сертифициран по ISO 9001.

  * Арматура ХЕРЦ

  - Захранваща техника
  - Регулиращи вентили за инсталации за охладителни тавани и Fan COILS
  - Диференциални клапани и регулатори
  - Регулатори на диференциално налягане, спирателни вентили
  - Щранг регулиращи вентили, с фланци, за инсталации с питейна вода - наклонени
  - Филтри с фланци
  - Ограничители на температурата при циркулация
  - Воден филтър
  - Измервателна бленда, измервателен компютър, принадлежности
  - Регулиране на отоплението
  - Кранове за пълнене и източване на котел, шибър
  - Тръбна арматура, принадлежности
  - Резервни части за тръбна арматура
  - Сферични кранове
  - Топлопренасяща станция за присъединяване на жилищни инсталации на сгради към захранването в модулно изпълнение
  - Свързваща техника
  - Разпределителна техника
  - Многослойна тръба с алуминий
  - Пресфитинги
  - Присъединителни набори и елементи

  * Херц Арматура предлага котли на биомаса Herz за България

  Херц Арматура предлага на българския пазар отоплителни котли на биомаса, осигуряващи комфорта от отопление с дърва, но по много по-ефикасен и икономичен начин. Котлите стартират автоматично, работят без човешка намеса, а когато не е необходимо топлоподаване - се гасят автоматично. Почистването се свежда до изхвърляне веднъж на две седмици на малки количества пепел, тъй като отделянето е в порядъка на 0,5 % от обема на горивото. В повечето случаи термостат контролира оптимална температура, а в някои от моделите дори е включена функцията самопочистване.

  Отоплителни котли HERZКотел Рelletstar BioControl

  - Котел Рelletstar BioControl - мощности от 10, 20, 30, 45 и 60 kW. Предназначени са предимно за едно- и двуфамилни къщи. Горивото е пелети. Напълно автоматизирани, включително и автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците за оптимално горене и топлообмен.

Котел Firematic BioControl  - Котел Firematic BioControl - мощности от 20, 30 и 45, 60 kW. Предназначени за еднофамилни къщи. Гориво - дървесен чипс. Работи напълно автоматично по веднъж зададена програма и параметри. Всички тези котли са с вградено управление BioControl 3000, което следи външната температура, както и температурата в помещенията. Следи качеството на горивния процес и регулира подаването на гориво и въздух за оптимално изгаряне. Управлява свързания със системата, бойлер за битова топла вода.

  Има възможност за управление на до 6 различни температурни кръга - нискотемпературно подово или стенно лъчисто отопление, конвекторно или високотемпературно радиаторно отопление, подгряване вода за басейн и др. Възможност за управление на соларна инсталация, ако е монтирана такава.
Котли с мощности до 500 kW
  Задават се предварително - целогодишна програма за работа на котела, часовете на работа и температурите, които да се поддържат.

  - Фирма HERZ предлага и големи котли, които работят на пелети или дървесен чипс с мощности до 500 kW, с които може да се изграждат инсталации за отопление на многофамилни сгради, както и на цели квартали с до 50 – 60 еднофамилни къщи.

АРМАТУРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА HERZ ЗА БЪЛГАРИЯ - ТЕРМОСТАТНИ, РЕГУЛИРАЩИ И ЩРАНГОВИ ВЕНТИЛИ - ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ НА БИОМАСА
Отопление, Вентилация, Климатизация - Отопление - отоплителни системи и оборудване - отоплителни инсталации