АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ - СГ ГРУП - СЪБИРАНЕ И ЦЕДИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ - - Агенции за събиране на вземания - Колекторски фирми - Посредничество при събиране на задължения - Услуги - други
www.sg-group.bg

Агенция за събиране на вземания СГ Груп

С.Г. Груп ООД е водеща компания в съдебно и извънсъдебно събиране на вземания. СГ Груп е опитна колекторска фирма за събиране и цедиране на задължения и държи ноу хау услугата по осъждане на длъжници и контрол върху събирането на вземания. При съдебно събиране, С.Г.Груп ООД осъществява пълен контрол върху процеса - от подаване на исковата молба, през завеждането на изпълнително дело, до пълното изплащане на задължението.

С.Г. Груп ООД е създадена през 2005 г. Фирмата разполага с централни офиси в София и Варна, както и с оперативни офиси в Пловдив и Пазарджик. Има 4 собствени Кол центъра и персонал, обучен за събиране на просрочени вземания на банки, небанкови кредитни институции, лизингови просрочия, изземване на активи, вземания по задлъжнялост на компании от различни браншове и физически лица.

СГ Груп работи повече от седем години в събиране и управление на пакети от просрочени вземания. Натрупания опит дава възможност за висока ефективност и ефикасност при масово събиране през кол център и посещения на адрес.

 • над 50% събираемост при пакети дадени на ЧСИ
 • придобити цесионни пакети за над 135 мил. лева
 • дългосрочни взаимоотношения с водещите компании от секторите - Банки, Телеком, Застраховане, Ютилити, Комунални услуги, Лизинг, Транспорт, ХВП

Услуги от СГ Груп

 • Събиране на просрочени вземания на банки
 • Събиране на просрочени вземания на застрахователни дружества
 • Събиране на просрочени вземания на лизингови дружества
 • Събиране на междуфирмени просрочени вземания
 • Събиране на просрочени вземания на физически лица
 • Изземване на лизингови активи
 • Съдебно събиране на дългове

 

За повече информация може да се обърнете към офисите на "С.Г. Груп" ООД - виж Контакти


Алтернативен адрес на тази рекламна страница на СГ Груп -
www.SG-Group.infojoker.BG

СЪБИРАНЕ И ЦЕДИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Услуги - други - Агенции за събиране на вземания - Колекторски фирми - Посредничество при събиране на задължения